น่องไก่ติดสะโพก

เราจำหน่ายและจัดส่ง เนื้อไก่อนามัย เนื้อไก่ทั้งสดแช่เย็น และแช่แข็งไก่ตัว  ชิ้นส่วนไก่  เนื้อไก่คุณภาพดี  คัดสรรจากฟาร์มไก่ที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์  ส่วนขบวนการผลิตเราได้รับการรับรองจากมาตรฐาน  GMP. HACCP  และ Halal  ให้คุณมั่นใจได้ว่า  คุณจะได้บริโภคเนื้อไก่ที่ดีมีคุณภาพ  สะอาด  ปลอดภัย  ถูกหลักอนามัย

จาก เพรสโก้ ฟู้ด 

น่องไก่ติดสะโพก
ไก่ตัว
น่องไก่
อกไก่ลอกหนัง
สันในไก่
ปีกไก่

รายการสินค้า (ไก่)

                  สินค้า                                                              ขนาด                                                                      บรรจุ

 

-ไก่ตัว (ไก่มีหัว มีขา)                                                1.3-1.4 กก., 1.6-1.8 กก.                                                   10  ตัว/ถุง

-ไก่ตัว (ตัดหัว ตัดขา)                      0.7-0.8กก., 1.0กก., 1.1-1.3กก., 1.3-1.5กก., 1.7กก., 1.8-2.0กก.                     10  ตัว/ถุง

-ขาไก่                                                                                                                                                           2  กก./ถุง

-ข้อไก่                                                                                                                                                           2  กก./ถุง

-สันในไก่                                                                                                                                                       2  กก./ถุง

-อกไก่ติดหนัง                                                                                                                                                 2  กก./ถุง

-อกไก่ติดปีกบนติดหนัง                                                                                                                                     2  กก./ถุง

-อกไก่ลอกหนัง                                                                                                                                               2  กก./ถุง

-น่องไก่                                                                                                                                                         2  กก./ถุง

-น่องไก่ติดสะโพก                                                                                                                                            2  กก./ถุง

-สะโพกไก่                                                                                                                                                     2  กก./ถุง

-ปีกไก่เต็ม                                                                                                                                                     2  กก./ถุง

-ปีกไก่บน                                                                                                                                                     2  กก./ถุง

-ปีกไก่กลาง                                                                                                                                                  2  กก./ถุง

-ปีกไก่ปลาย                                                                                                                                                 2  กก./ถุง

-ตับไก่                                                                                                                                                         2  กก./ถุง

-กึ้นไก่                                                                                                                                                         2  กก./ถุง