เนื้อหมูสันนอก

      เราจำหน่ายและจัดส่ง เนื้อหมูอนามัย ชิ้นส่วนเนื้อหมูทั้งสด และ แข่แข็ง  เราคัดสรรจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ 

       ในส่วนขบวนการผลิตของเราได้รับมาตรฐานสากล อย่าง  GMP, HACCP 

       ที่สำคัญเรามีการตรวจจับโลหะด้วยเครื่อง Metal Detector  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า  รับรองได้ว่าคุณจะได้บริโภคเนื้อหมูที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัยและปลอดภัยอย่างแน่นอน 

ไหล่หมู
เนื้อหมูบด
ซี่โครงหมูสไลด์
หมูสามชั้น
ขาหมูสด
หมูสามชั้นลอกหนังสไลด์
พอร์คชอพ
ซี่โครงหมู
เนื้อหมูสันใน
คอหมูย่าง
สันในหมู รูปเล็ก
สันคอหมู2

รายการสินค้า (หมู)

                สินค้า                                                           ขนาด                                                          บรรจุ

 

- ซี่โครงหมูแผ่น                                                    ขนาด  1.8-2.5  กก./ชิ้น                                  10  กก./ถุง

- ซี่โครงหมูBBQ 5 นิ้ว                                            ขนาด  1.0-1.3  กก/ชิ้น                                     5  กก./ถุง 

- ซี่โครงหมูBBQ 5 นิ้ว  อนามัย HY                            ขนาด  1.3-1.5  กก/ชิ้น                                     5  กก./ถุง  

- ซี่โครงหมูอ่อนแผ่น                                              ขนาด  0.8-1.0  กก./ชิ้น                                    5  กก./ถุง

- สะโพกหมูติดหนัง                                               ขนาด  6.0-9.0  กก./ชิ้น                                    1  ชิ้น/ถุง                     

- สะโพกหมู                                                         ขนาด  6.0-9.0  กก./ชิ้น                                    1  ชิ้น/ถุง

- ไหล่หมู                                                            ขนาด  3.0-5.0  กก./ชิ้น                                    1  ชิ้น/ถุง

- เนื้อหมูสามชั้นติดหนัง                                          ขนาด  5.0-7.0  กก./ชิ้น                                    1  ชิ้น/ถุง

- เนื้อหมูสามชั้นลอกหนัง                                        ขนาด  5.0-7.0  กก./ชิ้น                                    1  ชิ้น/ถุง

- เนื้อหมูสันคอ                                                     ขนาด  1.7-3.0  กก./ชิ้น                                    1  ชิ้น/ถุง

- พอร์คชอพ  แท่งยาว                                            ขนาด  3.8-4.0  กก./ชิ้น                                     1  ชิ้น/ถุง

- เนื้อหมูสันใน                                                     ขนาด  2.5-3.0  กก./ชิ้น                                     1  ชิ้น/ถุง

- เนื้อหมูสันนอก                                                  ขนาด  3.0-5.0  กก./ชิ้น                                      1  ชิ้น/ถุง

- เนื้อหมูสันนอกติดมัน                                          ขนาด  4.5-5.0  กก./ชิ้น                                      1  ชิ้น/ถุง

- เนื้อหมูสันนอกติดหนัง                                         ขนาด  5.0-6.5  กก./ชิ้น                                      1  ชิ้น/ถุง

- คอหมูย่าง                                                        ขนาด  0.4-0.7  กก./ชิ้น                                      2  กก./ถุง 

- หางหมู                                                           ขนาด  0.25-0.4 กก./ชิ้น                                      2  กก./ถุง

- ขาหมูขาหน้า                                                    ขนาด  1.2-1.7  กก./ชิ้น                                     3-5 ชิ้น/ถุง

- ขาหมูขาหลัง                                                    ขนาด  1.8-2.5  กก./ชิ้น                                     3-5 ชิ้น/ถุง

- ขาหมูไม่มีคากิ                                                  ขนาด  1.0-1.5  กก./ชิ้น                                        5  กก./ถุง

- คากิ                                                               ขนาด  0.3-0.4  กก./ชิ้น                                       5  กก./ถุง

- กระดูกซุปเล้ง                                                                                                                           5  กก./ถุง

- กระดูกขาตั้ง                                                                                                                             5  กก./ถุง

- กระดูกอ่อนหมู                                                                                                                          5  กก./ถุง

- มันหมูแข็ง                                                                                                                               5  กก./ถุง

- หนังหมู                                                                                                                                   5  กก./ถุง

- กระเพาะหมู                                                                                                                              2  กก./ถุง

- ม้ามหมู                                                                                                                                   2  กก./ถุง

- ปอดหมู                                                                                                                                   5  กก./ถุง

- ตับหมู                                                                                                                                     2  กก./ถุง

- ไตหมู                                                                                                                                      2  กก./ถุง

- หัวใจหมู                                                                                                                                   2  กก./ถุง

- ลิ้นหมู                                                                                                                                      2  กก./ถุง

- ใส้อ่อน                                                                                                                                     2  กก./ถุง

- ไส้ตัน                                                                                                                                       2  กก./ถุง