การเลือกซื้อเนื้อเป็ด

อัปเดตเมื่อ 13 ก.พ. 2018

การเลือกซื้อเป็ดให้เหมาะกับรายการอาหาร...

ย่าง ต้องใช้เป็ดอ้วนๆ เพราะมีน้ำมันใต้ผิวมาก เวลาย่าง หนังเป็ดจะพองกรอบน่ากิน

แกงหรือตุ๋น ควรใช้เป็ดอ่อน แล้วถอนขนออกให้หมด เป็ดอ่อนมีขนอ่อนมาก